Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כותרת יוֹנית מפוארת

כותרת יוֹנית מפוארת

כותרת יוֹנית מפוארת

אבן גיר

רשות העתיקות
IAA:

1992-208

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

כותרת מפוארת זו, המעוטרת בלוליינים האופייניים לסדר היוֹנִי ובפרחי שושן, ניצבה בראש עמוד שגובהו כ– 10 מטר. גודלה, עיצובה ורמת גילופה הגבוהה מעידים שהתנוססה על עמוד שניצב במבנה ציבורי מפואר שנבנה בימי הורדוס, אולי בסטיו המלכותי שבדרום הר הבית. ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו כתב שבסטיו זה עמדו עמודים אדירים ובראשם כותרות מוזהבות, אך לדבריו הכותרות היו מן הסדר הקורינתי.