Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

משקולת של מינהל הורדוס

משקולת של מינהל הורדוס

משקולת של מינהל הורדוס

אבן גיר

גובה 4.5 ס"מ, קוטר 11.6 ס"מ, משקל 1233 גרם

רשות העתיקות
IAA:

1968-119

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

הכתובת ביוונית מציינת את תאריך ייצורה של המשקולת לפי מניין מלכות הורדוס ומאשרת רשמית את משקלה: ”שנת 32 למלך הורדוס, המיטיב אוהב-הקיסר, המפקח על השווקים, 3 מנה“. ”המיטיב“ ו”אוהב-הקיסר“ היו תארים מקובלים. ”המפקח על השווקים“ (”אגורנומוס“ ביוונית) היה אחראי לתקינות המסחר ולדיוקן של המידות והמשקולות. המשקולת היא עדות לקיומה של מערכת מינהלית מפותחת בממלכתו של הורדוס.