Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

קובעת

קובעת

קובעת

חרס

גובה 18 ס"מ, קוטר 19.7 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

V-1943

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

הסטרין, רות, הפלשתים ו"גויי הים" האחרים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1970

תערוכות:

הפלשתים וגויי-הים האחרים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 10/03/1970 - 31/10/1970