Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

ארון קבורה יהודי

ארון קבורה יהודי

ארון קבורה יהודי

עופרת

גובה 34.4 ס"מ, אורך 196 ס"מ, רוחב 37 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1964-40

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

ארון זה נעשה ככל הנראה בפיניקיה, בבית מלאכה שמוצריו מתאפיינים במוטיבים של שריגי גפן, עלים, אגרטלים וציפורים. לבקשת הקונה נוספו על אלה סמלים יהודיים: מנורה, מחתה וארבעת המינים.
ארונות קבורה מעופרת היו נפוצים בארץ–ישראל במאה ה– 3 עד ה– 4 לספירה. הם היו חלופה זולה לארון אבן או שיש. הארונות נעשו ביציקה על חול: בחול רטוב ומהודק הוטבעו העיטורים בעזרת חותמות נושאי דגמים וכך יצרו דפוס שלתוכו יצקו את העופרת החמה. בתי המלאכה שירתו את בני כל הדתות, והלקוחות בחרו את העיטורים המתאימים לאמונתם.