Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

סל ניירות

סל ניירות

אוסטרי, 1870-1956

סל ניירות

תוצרת בייאפה־פלסט בע"מ, פדובה, איטליה, מתכת צבועה, 1986

גובה 38.5 ס"מ

רכישה בנדיבות קרן פלבסקי

מס' רישום:

B86.0812

אמנויות/עיצוב ואדריכלות

כלי זה הוא דוגמה לסגנונה המוקדם של "הסדנה הווינאית" – קבוצת אמנים, אדריכלים ומעצבים שנוסדה ב־1903. עם מייסדיה נמנו גוסטב קלימט, קולומן מוזר ויוזף הופמן והם שאפו לממש גישה חדשה שתקשור בין המלאכה לאמנות. הכלים בסדרה משקפים את חיפושו של האמן אחר פשטות ופונקציונליות. רעיונותיה המהפכניים של "הסדנה הווינאית" היו לימים לאבני־היסוד של ה"באוהאוס" ושל המודרניזם.

תערוכות:

מבחר מאוסף המחלקה לעיצוב ואדריכלות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 25/07/2010 - 31/12/2010