Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

קערת פירות

קערת פירות

אוסטרי, 1870-1956

קערת פירות

תוצרת בייאפה־פלסט בע"מ, פדובה, איטליה, מתכת צבועה, 1986

גובה 9.5 ס"מ

מתנת היצרן

מס' רישום:

B86.0811

אמנויות/עיצוב ואדריכלות

כלי זה הוא דוגמה לסגנונה המוקדם של "הסדנה הווינאית" – קבוצת אמנים, אדריכלים ומעצבים שנוסדה ב־1903. עם מייסדיה נמנו גוסטב קלימט, קולומן מוזר ויוזף הופמן והם שאפו לממש גישה חדשה שתקשור בין המלאכה לאמנות. קערת הפירות המוצגת כאן וכן שאר הכלים בסדרה משקפים את חיפושו של האמן אחר פשטות ופונקציונליות. רעיונותיה המהפכניים של "הסדנה הווינאית" היו לימים לאבני־היסוד של ה"באוהאוס" ושל המודרניזם.

תערוכות:

מבחר מאוסף המחלקה לעיצוב ואדריכלות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 25/07/2010 - 31/12/2010