Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

קערה עם ידית מעוטרת בפסלונים של בנות ים ובלוחית יצוקה על פי תחריט של אלברכט דירר

קערה עם ידית מעוטרת בפסלונים של בנות ים ובלוחית יצוקה על פי תחריט של אלברכט דירר

קערה עם ידית מעוטרת בפסלונים של בנות ים ובלוחית יצוקה על פי תחריט של אלברכט דירר

ברונזה יצוקה ופטינה-טבעית חומה

כתובת באותית לטיניות: JOSEH DE LEVIS VER, F [ג'וסף דה לויס, ורונה, יוצק]

גובה 13 ס"מ (בלי ידית), קוטר 20.5 ס"מ

אוסף שטיגליץ, ניתן למוזיאון בעזרת תרומה מאת אריקה ולודוויג יסלזון, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

חתימה יצוקה ובה שמות האמן והעיר

מס' רישום:

B86.0232

133/281

אמנות ותרבות יהודית

המדליון בבסיס הקערה יצוק על פי יצירתו של אלברכט דירר, "מפלצת הים", תחריט משנת 1500-1480 בקירוב.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

בנז'מין, חיה, אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1987, עברית / אנגלית

תערוכות:

אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 30/11/1987 - 21/04/1987