Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מגילת אסתר שמורה בנרתיק כסף המעוטר בסצנות מסיפור המגילה

מגילת אסתר שמורה בנרתיק כסף המעוטר בסצנות מסיפור המגילה

מגילת אסתר שמורה בנרתיק כסף המעוטר בסצנות מסיפור המגילה

מגילה: כתב יד בדיו על קלף
נרתיק: כסף רקוע, חרות, מוחתם, גזור ומוטבע

עמודות הטקסט פותחות במלה "המלך" ולכן היא מכונה "מגילת המלך"; על נרתיק הכסף, לצד הסצנות:"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה"; "בלילה ההוא נדדה שנת המלך"; "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו"; "ותכתב אסתר המלכה ומרדכי היהודי"

גובה 17.5 ס"מ, אורך 250 ס"מ

אוסף שטיגליץ, ניתן למוזיאון בעזרת תרומה מאת אריקה ולודוויג יסלזון, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מוזיאון ישראל, ירושלים
מס' רישום:

B86.0279

182/178

אמנות ותרבות יהודית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בנז'מין, חיה, אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1987, עברית / אנגלית

תערוכות:

אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 30/11/1987 - 21/04/1987