Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

הגדה של פסח מצוירת

הגדה של פסח מצוירת

הגדה של פסח מצוירת

כתב יד וציורים בדיו על קלף
כ"ב דפים, 8º
הכריכה המקורית: קלף צבוע, עיטורים וכתב בהטבעת זהב

על הכריכה: צד א: "סדר הגדה של פסח", צד ב: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד לפק" [תקכ"ב] 1762. ההגדה כתובה בכתב אשכנזי מרובע ומנוקד; פירושים ותרגום ללאדינו, וליידיש, בכתב רש"י ובכתב המיוחד ליידיש העתיקה, הכל חיקוי לאותיות הדפוסים.
קורות כתב היד: ההגדה היתה שייכת ליצחק זעליגמן מינדן, כפי שמעידה הכתובת שבשולי דף השער.
עמוד השער: "סדר הגדה של פסח כמנהג אשכנזים וכמנהג הספרדים עם יפה ציורים מהאותות והמופתים שעשה הקב"ה לאבותינו: וצורות בית המקדש תוב"ב אכי"ר [תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן כן יהי רצון] אשר לא נדפס כדמיון הזה נעשה פה המבורג בשנת לשם כבוד ולתפארת לפרט קטן [תקכ"ב] על ידי הכותב והעוסק במלאכת הקודש: הקטן נתנאל בן כה[כבוד הרב] אהרון סגל סופר סתם בגק אהו יעא [בני קהילות אלטונה המבורג ואנדסבאק יגן עלינו אמן].
קולופון (דף כב): על ידי הכותב והעוסק במלאכת הקודש נאום נתנאל סופר סתם בין מוה' אהרן זצל סגל: סופר בגק אלטונא המבורג וואנדזיבעק; לפרט אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן לפק".

גובה 30.3 ס"מ, רוחב 19.6 ס"מ

אוסף שטיגליץ, ניתן למוזיאון בעזרת תרומה מאת אריקה ולודוויג יסלזון, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מוזיאון ישראל, ירושלים
מס' רישום:

B86.0207

181/054

אמנות ותרבות יהודית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בנז'מין, חיה, אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1987, עברית / אנגלית

תערוכות:

אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 30/11/1987 - 21/04/1987