Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

גריפון אוחז בגלגל הגורל של נמסיס

גריפון אוחז בגלגל הגורל של נמסיס

גריפון אוחז בגלגל הגורל של נמסיס

שיש

רשות העתיקות
IAA:

1957-866

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

הגריפון (יצור כלאיים בעל גוף אריה, מקור, קרניים וכנפיים, כאן ממין נקבה) המניח את כפו על גלגל הגורל מייצג את נמסיס אלת הגורל והנקמה, שגילמה את העונש האלוהי לחוטאים ביוהרה. האלה תוארה תחילה בדמות אישה ולצדה גלגל הגורל והגריפון, ולימים החליפו שני דימויים אלה את דמותה. בתקופה הרומית זכתה נמסיס לפופולריות רבה, בייחוד בקרב החיילים, ובאמצעותם פשט פולחנה לאזורנו. על בסיס הפסל שלפנינו כתובת יוונית: "שנת 522. אני, מרקוריוס בן אלכסנדר, מקדיש [פסל זה] בימי כהונתי".