Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

שבר רעף חתום בחותמת הלגיון העשירי ,"LEG X F" , ובסמלי הלגיון - חזיר–בר ואניית קרב

שבר רעף חתום בחותמת הלגיון העשירי ,

שבר רעף חתום בחותמת הלגיון העשירי ,"LEG X F" , ובסמלי הלגיון - חזיר–בר ואניית קרב

חרס

אורך 12 ס"מ, רוחב 10 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1994-3602

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

בעתות שלום דאג הממשל הרומי להעסיק את החיילים בעבודות יזומות. השנואות מכולן היו עבודות הבנייה המפרכות: בניית מצדים וחומות, סכרים ואמות מים וסלילת דרכים. את מפעליהם נהגו הלגיונות להנציח בכתובות בלטינית. חומרי הבנייה יוצרו בבתי יוצר מיוחדים, וכדי למנוע מסחר בהם בשוק החופשי, הם הוטבעו בסמלי הלגיון.