Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לבנה חתומה בחותמת הלגיון העשירי, "L X FRE", ובטביעת סנדל רומי (קליגה) שנוצרה כשחייל דרך בשגגה על הלבנה לפני שהתייבשה

לבנה חתומה בחותמת הלגיון העשירי,

לבנה חתומה בחותמת הלגיון העשירי, "L X FRE", ובטביעת סנדל רומי (קליגה) שנוצרה כשחייל דרך בשגגה על הלבנה לפני שהתייבשה

חרס

אורך 29 ס"מ, רוחב 29 ס"מ, עובי 4.5 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1994-2406

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

בעתות שלום דאג הממשל להעסיק את החיילים בעבודות יזומות. השנואות מכולן היו עבודות הבנייה המפרכות: בניית מצדים וחומות, סכרים ואמות מים וסלילת דרכים. את מפעליהם נהגו הלגיונות להנציח בכתובות בלטינית. חומרי הבנייה יוצרו בבתי יוצר מיוחדים, וכדי למנוע מסחר בהם בשוק החופשי, הם הוטבעו בסמלי הלגיון.