Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כפורת לארון קודש רקומה בתיאורים של כלי המשכן

כפורת לארון קודש רקומה בתיאורים של כלי המשכן

כפורת לארון קודש רקומה בתיאורים של כלי המשכן

רקמה מוגבהת של חוטים מוכספים וחוטי צמר על משי דמשק, רצועות כסף ארוגות בסרטים, אפליקציות משי, גדילים שזורים של חוטי מתכת ופשתן, בטנת פשתן

כתובות: "כתר כהונה כתר תורה וכתר מלכ [-מלכות]" (משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות ד: יג); "והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת" (שמות כה:כ); "בשנת רח [ראש חודש] שבט תקכ"ו לפ"ק" [1766]; "מנרת זהב" (שמות,כה: לא לח); "כיור נחשת" (שמות, ל:יח); "שני לחת" (שמות, כד:יב); "לחם פנים" (שמות, כז:א-ח); "מזבח זהב" (שמות כז:א-ח).

גובה 68.5 ס"מ, רוחב 160 ס"מ

אוסף שטיגליץ, ניתן למוזיאון בעזרת תרומה מאת אריקה ולודוויג יסלזון, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מוזיאון ישראל, ירושלים
מס' רישום:

B86.0192

152/247

אמנות ותרבות יהודית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בנז'מין, חיה, אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1987, עברית / אנגלית

תערוכות:

אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 30/11/1987 - 21/04/1987