Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מנורה

מנורה

מנורה

ברונזה

גובה 21.5 ס"מ, רוחב 14 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1970-612

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

מנורה זו נמצאה על רצפת בית הכנסת בעין גדי, ליד גומחת ארון הקודש. היא בעלת קנים העשויים גולות, המדמות את הפרחים והכפתורים שעיטרו את מנורת המקדש, והיא היחידה מסוגה בעולם. תפקידה בטקס אינו ברור.