Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

קמע יוסי בן זינוביה

קמע יוסי בן זינוביה

קמע יוסי בן זינוביה

ברונזה

גובה 13.8 ס"מ, רוחב 4.8 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1984-317

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

קמע זה שנחשף מתחת לסף בית הכנסת מכיל 26 שורות בעברית ובארמית של טקסט נדיר. תוכנו הוא בקשתו של יוסי בן זינוביה מאת האל, שייתן לו שלטון בלי מצרים על תושבי הכפר, כשם שהאל שליט כל–יכול בעולם. לפנינו אפוא עדות מרתקת למאבק על המנהיגות בכפר.