Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לוחית מראה בדמות אדם

לוחית מראה בדמות אדם

לוחית מראה בדמות אדם

אבן גיר

גובה 31.9 ס"מ, רוחב 20.8 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1940-306

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

לוחיות רבות של סטוקו, חרס ואבן, שמשובצות בהן זכוכיות או מראות, נתגלו בארץ־ישראל. יש שהלוחיות נושאות סמלי דת — צלב, מנורה או את דמותה של טיכה־פורטונה, אלת המזל והעיר הרומית. הלוחיות נועדו להגנה מפני ישויות רעות על־ידי שיקוף בבואתן במראות, כדי שנזקן יחזור אליהן. לוחיות אלו הונחו גם כמנחה בקברים.