Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מזוזה שומרונית נושאת כתובת ובה קטעים מעשרת הדיברות

מזוזה שומרונית נושאת כתובת ובה קטעים מעשרת הדיברות

מזוזה שומרונית נושאת כתובת ובה קטעים מעשרת הדיברות

אבן

גובה 38 ס"מ, רוחב 43.5 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1954-4

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

הכתובת:
”בראשית ברא אלהים; אנכי יהוה אלהיך; לא יהיה לך אלהים אחרים; לא תעשה לך; לא תשא; לא תרצח; לא תנאף; לא תגנב; לא תענה; לא תחמד“