Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

עמוד ארון הקודש מעוטר בעיטור מדורג ובראשו שורות עלי אקנתוס

עמוד ארון הקודש מעוטר בעיטור מדורג ובראשו שורות עלי אקנתוס

עמוד ארון הקודש מעוטר בעיטור מדורג ובראשו שורות עלי אקנתוס

בזלת

גובה 167 ס"מ, רוחב 59 ס"מ, עומק 63 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1981-1459/1

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

היישוב כורזים שמצפון לכנרת היה בנוי כולו באבן הבזלת המקומית וכמוהו בית הכנסת ששירת את תושביו במאות ה– 4 עד ה– 6 לספירה. חזיתו פנתה דרומה — לירושלים. אולם התפילה היה מוקף בשלוש שורות עמודים ולאורך קירותיו ספסלים. ארון הקודש ניצב בגומחה שבקיר החזית. בית הכנסת הצטיין בעושר עיטוריו, הכוללים דגמים צמחיים וגאומטריים צפופים בתבליט גבוה וביניהם דמויות אדם וחיה.