Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

אמפורות מיובאות מרודוס, ברינדיזי (דרום איטליה), טוניסיה ותסוס

אמפורות מיובאות מרודוס, ברינדיזי (דרום איטליה), טוניסיה ותסוס

אמפורות מיובאות מרודוס, ברינדיזי (דרום איטליה), טוניסיה ותסוס

חרס

גובה 87-76 ס"מ, קוטר 38-30 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1991-459, 1960-287, 1999-398, 1967-317, 1961-709

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

האמפורה, קנקן חרס בעל שתי ידיות נוחות לנשיאה ופה נוח למזיגה ולפקיקה, שימשה בעת העתיקה מכל לאחסון ולהובלה של יין. שמה לקוח מן היוונית, אמפי-פורוס": נושאים בשניים. הידיות נשאו לעתים טביעות חותם ובהן שם הקדר או יצרן היין, תאריך פקיקת האמפורה וסמל עיר מוצאן. הופעתן של אמפורות אלו בשווקים המקומיים מעידה על קשרי המסחר הענפים עם ערי המערב ועל יבוא יין משובח.