Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתובת הליודורוס, העתק תכתובת בין המלך סלווקוס הרביעי (187–175 לפני הספירה) למשנה למלך הליודורוס

כתובת הליודורוס, העתק תכתובת בין המלך סלווקוס הרביעי (187–175 לפני הספירה) למשנה למלך הליודורוס

כתובת הליודורוס, העתק תכתובת בין המלך סלווקוס הרביעי (187–175 לפני הספירה) למשנה למלך הליודורוס

אבן גיר

גובה 92 ס"מ, רוחב 58 ס"מ

שאילה ארוכת-טווח מאת יהודית ומיכאל שטיינהרדט, ניו-יורק

רשות העתיקות
מס' רישום:

2006.52/1

IAA:

2009-1488/1-3

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

בכתובת זו מודיע המלך סלווקוס הרביעי על החלטתו למנות ממונה על המקדשים במחוז סוריה-פיניקיה (שכלל את ארץ-ישראל). היהודים ראו במינוי זה התערבות גסה בענייניהם והפרת עצמאותם הדתית. בעיבוד ספרותי של המאורע, בספר מקבים-ב, מסופר שהליודורוס, המשנה למלך, נשלח להחרים את אוצרות בית המקדש, אך הודות להתערבות אלוהית נמנע הדבר.
הסכסוך הגיע לשיאו כעבור עשור, בגזרות הדת של אנטיוכוס אפיפאנס, שהובילו למרד החשמונאים.