Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צלמיות חמורים נושאי יבול

צלמיות חמורים נושאי יבול

צלמיות חמורים נושאי יבול

חרס

אורך 8.4–9.5 ס"מ, רוחב 6.3–8 ס"מ

מתנת פרופ' דן בר"ג, ירושלים, לזכר הוריו ד"ר גרשון וד"ר גרדה דינה בר"ג

רשות העתיקות
מס' רישום:

97.93.16

IAA:

1970-614, 2008-1091

ארכיאולוגיה/התקופה הכלקוליתית והכנענית

ביות החמור בתחילת תקופה זו פתח אפשרויות חדשות לקשרי מסחר עם אזורים מרוחקים ברחבי המזרח הקדום. החמור המבוית הפך לכלי התחבורה ולבהמת המשא העיקרית במקום האיל, עד להופעת הסוס בתחילת האלף השני והגמל בסוף אותו האלף. צלמיות חמורים נושאי מכלים מלאי מנחה מפרי האדמה שימשו בפולחן הפריון.