Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כלי עבודה וכלי נשק

כלי עבודה וכלי נשק

כלי עבודה וכלי נשק

נחושת

אורך 12–24.5 ס"מ, רוחב 2.4–6 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1973-395, 1973-396, 1958-93, 1984-2020, 1984-2021, 1973-601, 1973-602, 1985-682, 1958-837

ארכיאולוגיה/התקופה הכלקוליתית והכנענית

כלי נחושת היו יקרי מציאות בתקופה זו. בחפירות נמצאו כלי עבודה ונשק עשויים נחושת טהורה – מרצעים, אזמלים, גרזנים וכילפות, פגיונות ורמחים. המתכת נכרתה בדרום סיני ובפנאן שבדרום ירדן והחפצים יוצרו באתרים שונים. ערד סחרה עם ספקי המתכת מן הדרום והייתה למרכז מכירה והפצה חשוב של מוצרי הנחושת. הודות לסחר ער זה שגשגה כלכלתה.