Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

שבר של קנקן יין מצרי הנושא את שמו של המלך נַעְרְמֶר

שבר של קנקן יין מצרי הנושא את שמו של המלך נַעְרְמֶר

שבר של קנקן יין מצרי הנושא את שמו של המלך נַעְרְמֶר

חרס

גובה 19 ס"מ, רוחב 16 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1985-17

ארכיאולוגיה/התקופה הכלקוליתית והכנענית

על שבר הקנקן חרות שם המלך המצרי נַעְרְמֶר, מאחד מצרים העליונה והתחתונה ומייסד השושלת הראשונה. קנקנים כאלה, שנמצאו באתרים שונים בדרום הארץ, מעידים שקשרי המסחר בין מצרים לכנען התנהלו לפחות בחלקם בחסות ממלכתית.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

בן-תור, דפנה (עורכת), פרעה בכנען: הסיפור שלא סופר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2016

תערוכות:

פרעה בכנען: הסיפור שלא סופר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 04/03/2016 - 31/12/2016