Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

קבוע

קבוע

יליד רוסיה, פעל בגרמניה ובצרפת, 1866-1944

קבוע

צבעי-שמן על בד

גובה 73 ס"מ, רוחב 60 ס"מ

מתנת דוד וטניה ג'וספוביץ, לונדון

© ADAGP, Paris
מס' רישום:

B05.0712

אמנויות/אמנות מודרנית

בשנים שלימד וסילי קַנדינסקי ב"באוהאוס" הוא זנח את סגנון "הפרש הכחול" האקספרסיוניסטי והעמיק לבחון את הצבע, את הצורה ואת התחושה. שנה לאחר סגירת בית-הספר על-ידי המשטר הנאצי ב-1933 עבר לפריז בעזרתו של מרסל דושאן, ושם עשה את העשור האחרון לחייו. העתקת מקום מגוריו הביאה לשינוי ביצירתו. אולי בהשפעת ז'ן ארפ התעקלו קוויו הנוקשים של קנדינסקי והפכו לצורות ביומורפיות עליזות, אף כי עדיין השתמש במחוגה ליצירת צורות גאומטריות מושלמות.

"קבוע" מצויר בצבעי פסטל בהירים עם אזורים רוויים יותר של אדום וירוק בחלקה העליון של הקומפוזיציה. מיקומם של הריבועים והמלבנים זה לצד זה בצורת טלאים מזכיר את עבודתו של פאול קלה, ידידו הוותיק של קנדינסקי. הצורות האורגניות הגחמניות, כגון הגרש הגדול והמעגלים המדוקדקים שבתוכו, עשויות להזכיר את הממצאים הנראים מבעד למיקרוסקופ, ומשקפות אפוא את התעניינותו של האמן באמבריולוגיה (חקר העובר) ובמדעי הטבע בכלל.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

קמיאן-קשדן, עדינה (עורכת), מפגשים מודרניים: ציור ופיסול מן המאה ה-20 במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010