Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מלינגן מס' 6

מלינגן מס' 6

יליד ארצות-הברית, פעל בארצות-הברית ובגרמניה, 1871-1956

מלינגן מס' 6

צבעי-שמן על בד

גובה 79.4 ס"מ, רוחב 100 ס"מ

מתנה עתידית מאת בלאנש ורומי שפירו

© VG Bild-Kunst, Bonn
מס' רישום:

B10.0195

אמנויות/אמנות מודרנית

ליונל פיינינגֶר החל את דרכו האמנותית בציור קריקטורות ובאיור בארצות-הברית ובגרמניה. בגיל 36, במסגרת חיפושיו אחר חופש יצירתי, פנה אל הציור. בעבודותיו הבשלות שילב את סגנונות הקוביזם עם האקספרסיוניזם הגרמני כדי ליצור מיזוג אקספרסיווי הכולל קצב, צורה, פרספקטיווה וצבע. פיינינגר הסביר שגישתו לקוביזם היתה מבוססת על חזון, לא על גשמיות, וכי שאף לבחון את התמונה מבפנים. את היצירה הזאת צייר בעיר מלינגן שבמחוז ויימאר, והיא התבטאות לירית המתקשרת גם ליצירותיהם של קלה וקנדינסקי, עמיתיו של פיינינגר לתנועת הבאוהאוס. הבתים, האנשים, הרקע הקדמי והאחורי בציור זכו כולם לטיפול זהה: הם פורקו והורכבו מחדש כצורות גאומטריות טהורות. דמויות מסתוריות עטופות בנופי רפאים ארכיטקטוניים בני-בלי-זמן וצבעים עזים יוצרים אפקט של הקרנת אור. האיזון שנוצר באמצעות הצורות המוצקות והחזרה הקצבית על קווים נבעו אולי מאהבתו של האמן למוזיקה קלסית ומשאיפתו להרמוניה.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

קמיאן-קשדן, עדינה (עורכת), מפגשים מודרניים: ציור ופיסול מן המאה ה-20 במוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2010