Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

'פלמה' ועליה כוהן במסכת קוֹאטימוּנדי וסצנת הקרבה

'פלמה' ועליה כוהן במסכת קוֹאטימוּנדי וסצנת הקרבה

'פלמה' ועליה כוהן במסכת קוֹאטימוּנדי וסצנת הקרבה

אבן

גובה 42 ס"מ, רוחב 19 ס"מ, עומק 12.7 ס"מ

רכישה בסיוע ארנולד מרמונט ורעייתו, שיקגו; אדוארד מ' וויויאן מרין, סמואל מרין, ומשפחת פיית-דוריאן ומרטין רייט, ניו-יורק

מס' רישום:

B97.0920

אמנויות/יבשת אמריקה

את ה'פלמה' ('כף תמרים' בספרדית) - אביזר פאר שיוצר במקורו מעץ או קנים והעיד על מעמדו הגבוה של בעליו - לבשו על החזה השחקנים שהיו הקרבנות או המקריבים במשחק הכדור הטקסי. התיאור המורכב והעלילתי שבחזית ה'פלמה' המוצגת כאן ובגבה עוסק בפריון ובסדר הקוסמי הנשמר באמצעות הקרבת הקרבן. העלילה נפתחת בעולם הזה, בהקרבתו של שחקן כדור, ממשיכה דרך עץ החיים (האגבה) הצומח ממנו, ונחתמת בעולם האלים, שכן צמח האגבה קושר את הטקס כולו לאל הפולקה (משקה משכר) מן התרבות הקלסית של ורקרוס.

תערוכות:

מגרש האלים: משחק הכדור באמנות הקדומה של מקסיקו וגואטמלה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 17/01/2002 - 08/03/2003