Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לוח נחושת טקסי

לוח נחושת טקסי

לוח נחושת טקסי

נחושת

גובה 51.4 ס"מ, רוחב 28.3 ס"מ, עובי 0.7 ס"מ

רכישה בנדיבות משפחת פיית-דוריאן ומרטין רייט, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

B03.0594

אמנויות/יבשת אמריקה

לוחות נחושת היו חומר מוערך מאוד בקרב ראשי השבטים בחוף הצפוני־המערבי של קנדה. הם סימלו עושר ויוקרה ובתמורה להם היה אפשר לרכוש עבדים, עצי ארז, אזורי ציד ומזון. צורת הלוחות המתרחבת בחלקה העליון וצורת T המוטבעת בחלקה התחתון מרמזות אולי לגוף אדם. הלוחות כונו בשמות וייצגו את החיה שהיתה סמל המשפחה, כאן - עיט. בגב הלוח יש כתובת בדיו שלפיה שוויו 6,500 שמיכות (!). לוחות מסוג זה הוצגו לראווה בטקסים חשובים. יש שהעניקו אותם בחגיגת הפוטלאץ' בשלמותם או בחלקים ויש שהניחו אותם על קברו של ראש השבט.