Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

עדיי כלות יהודיות מצפון תימן

<b>עדיי כלות יהודיות מצפון תימן</b>

עדיי כלות יהודיות מצפון תימן

בצפון תימן, בגבולה עם ערב-הסעודית, היו קהילות היהודים פזורות בערים ובכפרים נידחים. רבים מאנשיהן עסקו בצורפות, ותכשיטי הכסף שיצרו בעבודת פיליגרן ובגרנולציה נבדלו בדגמיהם ובסגנונם מאלה שנוצרו באזורים אחרים בתימן.
מערכת זו נענדה בימי חג וטקס ויצרה מסגרת כסף בוהקת סביב הפנים. ענק התליונים ('לַבֶּה') שהונח על המצח שימש את הנשים גם כענק לצווארן. מיום כלולותיה ועד מותה קלעה כל אישה את שערה בשתי צמות מעוטרות בחישוקי כסף ('עְלוּג'') וענדה שפעת תכשיטים, רובם הוצנעו תחת צעיפיה.

רכישה בנדיבות ברוס קובנר, ניו-יורק

מס' רישום:

B70.0976, B93.0474, B93.0477, B94.0070, B95.1396, L-B99.0761, B95.1191(a-b)

אמנות ותרבות יהודית