Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פרטי נדוניה כמנהג יהודי ספרד באימפריה העות'מאנית

פרטי נדוניה כמנהג יהודי ספרד באימפריה העות'מאנית

פרטי נדוניה כמנהג יהודי ספרד באימפריה העות'מאנית

אוסף אליעזר בורשטיין מלוגאנו במוזיאון ישראל

מתנת הברונית אליכס דה-רוטשילד, פריז

מתנת מתילדה ארדיטי, ברצלונה

רכישה בנדיבות הברונית אליכס דה-רוטשילד, פריז

מתנת רפאל מולכו ורעייתו, ירושלים

מתנת קורה גינצבורג, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

שאילה ארוכת-טווח מאת יוסי בנימינוף, ניו-יורק

מתנת שרה צוריאנו, אשדוד

מתנת וידה ויקטוריה ואלרו, תל-אביב, לזכר הוריה חנולה לבית רבי יוסף ומזל קוקיה, וישראל חכמשווילי

מתנת גרציאלה כהן, איזמיר

מתנת מתילדה טוריאל, ניו-יורק, לזכר בעלה, דניאל טוריאל, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מתנת דורט גבאי, איזמיר

רכישה בנדיבות קרן ז'ק לוי, ברצלונה

רכישה בנדיבות קרן פריץ וקמילה הולנדר, שטוקהולם

מתנת גרציה מאיסה, מילאנו, לזכר אמה אידה ארואסטי

מס' רישום:

B55.03.0874, B67.0332, B73.1019, B75.0282, B75.0291(a-b), B75.0384(a-b), B75.0385(a-b), B76.0539, B77.1159, B78.0166(a-b), B79.1026, L-B80.0191, B81.0772, B86.0621, B87.0088, B87.0353, B87.0354, B88.0239(a-b), B93.0027, B00.1616, B04.0925, B04.0943, B04.0963, B04.0964, B04.1054, B06.2934

אמנות ותרבות יהודית

לקראת החתונה היתה אם הכלה אחראית להכנת הנדוניה הכוללת בגדים, מצעים ומפות שתביא עמה הכלה לנישואין. הפתגם הספרדי הידוע "הנערה בחיתוליה והנדוניה כבר בארגז" משקף את תפקידה החברתי-כלכלי של הנדוניה בחברה המסורתית. כל פריט ופריט, דוגמה ומופת ליצירתיות ולמיומנות נשית, עוצב במלוא תשומת-הלב, והנדוניה כולה הוצגה לעתים קרובות לעיני כול.