Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לוחית המתארת את חוּמבּבָּה, שומר יער ארזי הלבנון

לוחית המתארת את חוּמבּבָּה, שומר יער ארזי הלבנון

לוחית המתארת את חוּמבּבָּה, שומר יער ארזי הלבנון

חרס

גובה 9 ס"מ

עיזבון ג'וזף טרנבך, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

87.160.0783

ארכיאולוגיה/תרבויות מערב אסיה

באפוס המסופוטמי "עלילות גלגמש" מסופר כיצד הרגו גִלגָמש ואֶנכּידו את חומבבה, השד הענק שנודע בזוהר העל-טבעי המפחיד שהפיץ על סביבותיו. ראשו הכרות של חומבבה נקבע על דלת עץ ארז וזו נשלחה אל מקדש אֶנליל, מלך האלים. פרטי הסיפור הזה עשויים להסביר את תכונתן הקמעית של לוחיות החרס הנושאות את דמות חומבבה או את פניו הקמוטות ומזרות האימה, שנתלו כנראה בפתחי בתים.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

פרי, ל"א, המזרח הקדום, דברי ימי הארץ, ארכיאולוגיה במוזיאון ישראל, ירושלים, דייגי-מנדלס, מ', ורוזנברג, ס' (עורכות), מוזיאון ישראל, ירושלים, ירושלים, 2010