Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מצבה נושאת תבליט של אלת שמש מקומית וכתובת קטבאנית

מצבה נושאת תבליט של אלת שמש מקומית וכתובת קטבאנית

מצבה נושאת תבליט של אלת שמש מקומית וכתובת קטבאנית

בהט

גובה 31.5 ס"מ, רוחב 13.5 ס"מ

עיזבון ג'וזף טרנבך, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

87.160.0630

ארכיאולוגיה/תרבויות מערב אסיה

קטבאן הייתה ממלכה תימנית קדומה שבירתה תִמנה. כמו ממלכות אחרות בדרום ערב, צברה עושר מן הסחר במור ובלבונה ששימשו לקטורת בטקסי פולחן. השפה הקטבאנית היא שפה שמית שהייתה מדוברת בתימן בשנים 100 לפני הספירה עד 600 לספירה.