Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תבליט לכיש (העתק)

תבליט לכיש (העתק)

תבליט לכיש (העתק)

רשות העתיקות
IAA:

1947-5534

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

תבליט זה מציג תיאור ראליסטי של כיבוש לכיש בשנת 701 לפני הספירה בידי צבא אשור. חשיבותו של ניצחון זה בעיני האשורים מובלטת לנוכח העובדה שהוא עיטר את קירותיו של אולם שלם בארמון סנחריב בנינווה.

משמאל נראים החיילים האשורים, החמושים מכף רגל ועד ראש, מסתערים על העיר בעזרת סוללה ואיל מצור לניגוח החומה. למולם המגנים היהודאים, ממטירים מראש החומה על תוקפיהם חצים ולפידים ומגלגלים עליהם אבני קלע. במרכז, האשורים מוקיעים שבויים על מוטות עץ ונושאים את שלל העיר, בעוד משפחות של פליטים יהודאים יוצאות לגלות ורכושן עמוס על עגלות. בימין התבליט מוצג סנחריב הסוקר את תהלוכת השבויים והשלל. בכתובת נאמר: "סנחריב מלך תבל, מלך ארץ אשור, ישב על כס-משען ושלל העיר לכיש עבר לפניו".

המקור מוצג במוזיאון הבריטי, לונדון.