Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

שטריימל חסידי

שטריימל חסידי

שטריימל חסידי

פרווה וקטיפה

רכישה בנדיבות ד"ר ארנסט שטראוס, ציריך

מס' רישום:

B85.0143

אמנות ותרבות יהודית

דוגמה מובהקת להתבדלות מבחירה היא דמותו של החסיד. התנועה החסידית, שנוסדה במזרח אירופה במאה ה-18, הדגישה את רעיון עבודת האל בשמחה וראתה בצדיק מתווך בין הקהילה לאל. עם התפשטותה קמו חצרות רבות סביב הצדיקים. לכל חצר לבוש המיוחד לה, מגן מפני השפעות חיצוניות ושומר על אורח החיים המסורתי. מקור ה'שטריימל', כובע הפרווה, באצולת פולין.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

יוהס, אסתר (עורכת), ארון הבגדים היהודי מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2014

מוצ'בסקי-שנפר, אסתר, חסידים: לא רק שחור-לבן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2012