Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תכשיטי הכלה היהודייה מג'רבה

<b>תכשיטי הכלה היהודייה מג'רבה</b>

תכשיטי הכלה היהודייה מג'רבה

הכלה היהודייה מג'רבה כוסתה בתכשיטים מכף רגל עד ראש והם התמזגו למעין כתם פז אחד. עיטור-הראש ('קוּפִיָה') העשוי דסקיות זהב רקועות כמטבעות, לימד על היותה אישה נשואה ואף ייחד אותה משכנותיה המוסלמיות. הוא נמנה עם חפצי נדונייתה ונחשב לרכושה האישי – בצוק העתים יכלה האישה להשתמש באחד ממטבעותיו.
הדגמים הרווחים בתכשיטים הם גרעיני שעורה, דגים, ציפורים וח'משֹות שרואים בהם מבטיחים פריון ומונעים פגיעה של עין הרע. בולט ביניהם הסהר כסמל להתחדשות ולעוצמה; לשתי "קרניו" מיוחס הכוח לנגח את עין הרע.

רכישה בנדיבות חברת "פז"

מתנת שרלוט ברגמן, ניו-יורק וירושלים

אוסף זיידע שולמן במוזיאון ישראל

מס' רישום:

B63.11.3153, B63.10.2578, B63.11.2897, B64.12.4235(a-b), B77.0336, B82.0334, B98.0310(a-b), B98.0311(a-b), B98.0313(a-b), B07.2412(a-b), B63.10.2422

אמנות ותרבות יהודית