Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תכשיטי אישה יהודייה מעמק הדרע

<b>תכשיטי אישה יהודייה מעמק הדרע</b>

תכשיטי אישה יהודייה מעמק הדרע

באזור זה, הגובל במדבריות סהרה, נשתמרה צורת הלבוש העתיקה, שלא נחשפה לתרבות הספרדית. עיטור ראשן ('תָלַגְמוּת') של הנשים היהודיות רווח גם בקרב הבֶּרבֶּריות באזור. את הצדעיים עיטרו נוצות יען ('רִיוּש') ועגילי חישוק; על-אף גודלם העצום הם הושחלו לעתים בתנוכי האוזניים. אלה המוצגים כאן משוחזרים מאחר שלא נשמרו כמותם. סיכות הפריפה לרכיסת המעטפת, דמויות נטיפות או שדיים, הכילו לרוב קמיעות או עשבים ריחניים. לידיהן ענדו הנשים צמידים כבדים ושפע טבעות, והיו שהשחילו טבעות בשערן.

אוסף זיידע שולמן במוזיאון ישראל

רכישה בנדיבות הברונית אליכס דה-רוטשילד, פריז

מס' רישום:

B63.10.2582, B63.11.2847, B63.11.2987, B71.0509, B71.0547(a-b), B72.0903, B05.0901

אמנות ותרבות יהודית