Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תכשיטי הכלה היהודייה העירונית במרוקו

<b>תכשיטי הכלה היהודייה העירונית במרוקו</b>

תכשיטי הכלה היהודייה העירונית במרוקו

העטרה – 'סְפִיפה' או 'תָאז'' – שיוותה לכלה היהודייה מראה מלכותי, ובסגנונה ייחדה אותה מהכלות המוסלמיות. העגילים שלאוזניה, 'כוֹרָאס כְּבָּאש' (=ראש ראם) נחשבים פאר הצורפות היהודית במרוקו, וניכרת בהם השפעה ספרדית. לצווארה ענק 'תָאזְרֶה' ובמרכזו תליון הנושא דגמים של ניצני רימון, 'רָרְנָתי', משובצים באבני חן. לידיה צמידי 'שַמְס וּגָמַר' (=שמש וירח), ששמם ניתן להם על שום התשליבים המעובים המעטרים אותם בצבעי כסף וזהב. מוטיב הציפור על הסיכה היה מיוחד לתכשיטי יהודים ורק כעבור זמן נפוץ גם בקרב המוסלמים.

רכישה בנדיבות אילה זקס אברמוב, ירושלים

מתנת ז'אני בנאזרף, פריז, לזכר אסתר בנאזרף-אטדגי ובנה שמואל

מתנת ז'ראר לוי, פריז, לכבוד בת המצווה של נכדתו דיאן שרה

אוסף זיידע שולמן במוזיאון ישראל

שאילה ארוכת-טווח מאת ז'ראר לוי, פריז

רכישה בנדיבות ברוס קובנר, ניו-יורק

מס' רישום:

B63.10.2447, B64.12.3928, B69.0371(a-b), L-B86.0121, B92.0047, B07.2414, B95.1209

אמנות ותרבות יהודית