Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

משקוף מעוטר בתבליט

משקוף מעוטר בתבליט

משקוף מעוטר בתבליט

אבן

רשות העתיקות
IAA:

2003-780

ארכיאולוגיה/אמנות וארכיאולוגיה אסלאמית

ברדלס, סמלו האישי של הסולטאן הממלוכי ביברס (1260–1277), עיטר את המשקוף בחזית המצודה בצפת, שהייתה בירת מחוז חשובה. המצודה נבנתה בידי הצלבנים והוסבה למצודה ממלוכית.
ביברס נודע כלוחם גדול, שהצליח לא רק לגרש את הצלבנים, אלא גם להדוף את הפלישה המונגולית בקרב עין ג'לות (עין חרוד).