Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מטמון חרש מתכת

מטמון חרש מתכת

מטמון חרש מתכת

רשות העתיקות
ארכיאולוגיה/אמנות וארכיאולוגיה אסלאמית

בבית מלאכה לכלי מתכת בטבריה נמצאו חבויים שלושה קנקנים גדולים שבתוכם נדחסו כאלף חלקי כלים – למאור, לאכילה, להגשה ולבישול – חלקם שלמים וחלקם שבורים או מתוקנים. עמם נמצאו כלי עבודה ו"חלקי חילוף" – ידיות, רגליות, בסיסים. הכלים נעשו בריקוע או ביציקה. למחבוא נדחסה גם פסולת תעשייה, כנראה בכוונה להתיכה ולמחזרה. מגוון הכלים מלמד על שיטות הייצור ועל מבחר הצורות והעיטורים באומנות המתכת בת התקופה.