Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מטמון של סוחר

מטמון של סוחר

מטמון של סוחר

רשות העתיקות
IAA:

95-3498, 96-390, 95-3521, 95-3507, 95-3519, 96-409,

ארכיאולוגיה/אמנות וארכיאולוגיה אסלאמית

המטמון, שנמצא בכוך אטום בתוך באר, כלל יותר ממאתיים כלי בית וחפצים אחרים. מספרם הגדול של החפצים הזהים מצביע על האפשרות שהוא היה רכושו של סוחר. ייחודו של המכלול בעושרו ובמגוון פריטיו, מסירי חרס פשוטים עד כלי בית מפוארים. מטמון זה שופך אור על אורחות החיים בבית – התאורה, שיטות הבישול והגשת האוכל ואחסון המזון. בחפצים דומים משתמשים עד היום במזרח התיכון.