Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מפה לתורה ע"ש קורקוס

מפה לתורה ע

מפה לתורה ע"ש קורקוס

רקמת חוטי כסף מוזהבים על קטיפת משי וברוקד משי וחוטי כסף מוזהבים

כתובת מציינת שאת המפה תרמו לקהילת קודש קאסטיליאני בשנת התפ"ח האחים שמואל ויצחק קורקוס לחיי בניהם ולזכר הסבא-רבא חזקיה קורקוס והאב מנוח מתנת הקהילת היהודית, רומא

גובה 64.5 ס"מ, אורך 240 ס"מ

מתנת הקהילה היהודית, רומא

מס' רישום:

B51.01.0158

152/045

אמנות ותרבות יהודית

המערכת המפוארת המעטרת את ספר התורה ברומא נתפסה כמכלול שלם ובו אריגים וחפצי כסף. בדרך-כלל נתרמו החפצים על-ידי אותה המשפחה על פני תקופה ארוכה ומקצתם נשאו את סמל המשפחה. במרכז המפה רקום סמל מרשים של משפחת קורקוס, ואילו סמלים קטנים יותר תפורים לגדילי המעיל לתורה.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

Fishof, Iris, ed., Jewish Art Masterpieces from The Israel Museum, Jerusalem, Hugh Lauter Levin Associates, Inc., Southport, CN, 1994, English