Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

סנחריב מספר על ניצחונותיו

סנחריב מספר על ניצחונותיו

סנחריב מספר על ניצחונותיו

כתובת ניצחון על מנסרה בכתב יתדות

חרס

גובה 31 ס"מ, קוטר 17 ס"מ

מתנת מרים סאקר, לונדון, וג'וי אונגרליידר, ניו-יורק

מס' רישום:

71.072.0249, 70.062.0398

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

בכתובת זו מתפאר סנחריב מלך אשור במסעות המלחמה שערך וביניהם המסע ליהודה: "וחזקיהו מלך יהודה, אשר לא קיבל את עולי, ארבעים ושש מעריו החזקות, מבצרים וערים קטנות ללא מספר אשר סביבותיהן... צרתי עליהן וכבשתי אותן". בהמשך הדברים הוא מתאר את השלל שלקח ואת השבויים ששבה – יותר מ-200,000 איש. את המצור על חזקיהו בירושלים הוא מתאר במילים: "כמו ציפור בכלוב כלאתי אותו". אף שירושלים לא הוחרבה, חזקיהו אולץ להמשיך להעלות לאשור מס כבד.