Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לוח גזר (העתק)

לוח גזר (העתק)

לוח גזר (העתק)

גבס

אורך 11.1 ס"מ, רוחב 7.3 ס"מ

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

המקור מוצג במוזיאון הארכאולוגי באיסטנבול.
בלוח שנה זה, הכתוב בכתב הפיניקי, השנה מחולקת לפי העונות החקלאיות, חלוקה המשקפת את מרכזיותה של עבודת האדמה בחיי הישראלים.

הכתובת:
"שני ירחי אסיף; שני ירחי זריעה; שני ירחי לקיש (=זריעה מאוחרת); ירח עציד (=קציר) פשתה; ירח קציר שעורים; ירח קציר ומדידה; שני ירחי זימור (גפנים); ירח (פרות) קיץ."

מפרסומי מוזיאון ישראל:

הסטרין, רות, ישראלי, יעל, משורר, יעקב, איתן, אברהם, כתובות מספרות: ימי הבית הראשון ותקופת התלמוד, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1973, עברית / אנגלית