Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

ראש גרוטסקי

ראש גרוטסקי

ראש גרוטסקי

טרקוטה

גובה 4.5 ס"מ, רוחב 3.7 ס"מ

מתנת אברהם גוטרמן, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

97.63.30

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה קלאסית

פסלונים גרוטסקיים מסוג זה נמצאו למאותיהם באתרים הלניסטיים. ייתכן שאלו מנחות נדרים, שהגישו חולים בתקווה להירפא, או קמעות שנועדו להרחיק את עין הרע. אך ייתכן גם שהם דימויים של שחקנים ובדרנים, שקישטו את בתי העשירים.