Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

הגדת יהודה

הגדת יהודה

הגדת יהודה

כתב-יד בדיו חומה, טמפרה ועלי זהב וכסף על קלף; כתב אשכנזי מרובע

גובה 23.1 ס"מ, רוחב 16.5 ס"מ

מתנת רחל אתל יהודה, ניו הייבן, קונטיקט

מס' רישום:

B55.01.0109

180/050 (181/016)

אמנות ותרבות יהודית

ההגדה מעוטרת לאורך כל שולי הטקסט באיורים המתארים מנהגים וטקסים של חג הפסח; סצנות מקראיות מיציאת מצרים, מחיי משה ועוד; ותיאורי גאולה. האיורים מתבססים לעתים קרובות על מקורות מן המדרש, כגון התיאור של פרעה ששרד ולא טבע כשאר המצרים בים סוף, ומלווים בכתובות מחורזות המפרשות את האיור, כגון "שובה לפרעה מאת ה' נשמר / בעד כי לה' הצדיק אמר". אותו אמן, שזהותו עדיין לא ידועה, עיטר עוד הגדה, זהה כמעט, ושתיהן מצטיינות בגודש האיורים המפורטים והמעניינים שבהן.

תערוכות:

מרדכי נרקיס: תערוכת זכרון, בית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים, 02/05/1957 - 31/05/1957