Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

חרוזי מפלג מצולעים בעלי שני נקבים

חרוזי מפלג מצולעים בעלי שני נקבים

חרוזי מפלג מצולעים בעלי שני נקבים

זכוכית כחלחלה-ירקרקת במקורה, עשויה בתבנית

מתנת מוד שפאר, ירושלים, לזכר נאה לוין, שטוקהולם

מתנת משפחת שפאר, ירושלים

מתנת גלרי נפר, ציריך

רשות העתיקות
מס' רישום:

88.66.86, 88.66.87, 88.66.89, 88.66.128, 93.25.43, 84.6.84a-c

IAA:

J-1029

ארכיאולוגיה/זכוכית עתיקה

בחרוזי מפלג יש יותר מנקב אחד, כדי להשחילם על כמה חוטים במקביל. אולם הפריטים המוצגים כאן שימשו אולי חרוזים סתם, שהושחלו על חוט אחד. החרוזים המקושתים נדירים ביותר והיו בוודאי חלק ממחרוזת שהקיפה בצמידות את הצוואר, או חלק אחר של הגוף.