Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתובת הקדשה פלשתית

כתובת הקדשה פלשתית

כתובת הקדשה פלשתית

אבן גיר

גובה 39 ס"מ, רוחב 60 ס"מ, עומק 26 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1997-2912

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

כתובת הקדשה זו, שנכתבה כ-500 שנה אחרי התיישבות הפלשתים בארץ, נמצאה במקדש בעקרון. היא מספרת שאכיש בן פדי, מושל העיר, הקדיש את הבניין לפטרוניתו, האלה פתגיה. השמות אכיש ופתגיה הם יווניים במקורם והרי זו עדות למסורת האגאית ששימרו הפלשתים במשך מאות שנים.
נוסח הכתובת:
הבית (אשר) בנה אכיש בן פדי בן יסד בן אדא בן יער שר עקרון לפתגיה גבירתו. תברכו ותשמרו ותאריך ימיו ותברך ארצו

מפרסומי מוזיאון ישראל:

3x50@50: IMJ Collection Highlights, The Israel Museum, Jerusalem, 2015