Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תבליט אריה זקוף, סמלה ההרלדי של משפחת לוזיניאן, מלכי קפריסין וירושלים

תבליט אריה זקוף, סמלה ההרלדי של משפחת לוזיניאן, מלכי קפריסין וירושלים

תבליט אריה זקוף, סמלה ההרלדי של משפחת לוזיניאן, מלכי קפריסין וירושלים

אבן גיר, שרידי צבע שחור

גובה 71 ס"מ, רוחב 44 ס"מ, עומק 54 ס"מ

IAA:

1936-2200

ארכאולוגיה/

סמלים הרלדיים (סמלי משפחה) התפתחו במאה ה-12 כאמצעי לזיהוי אבירים בשדה הקרב, שפניהם הוסתרו בקסדות. בתחילה הוצגו הסמלים על המגן ואחר כך גם על הקסדה ועל מעילו העליון של האביר ועם הזמן על חפציו, ומכאן התפתחו לעיטורי מבנים. סמלים הרלדיים אלה זיהו גם את המסדרים הצבאיים, הם ארגוני אבירים שהיו מופקדים על ההגנה והביטחון בממלכה הצלבנית.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

רוזנברג, ס' (עורכת), אבירי ארץ-הקודש: ממלכת ירושלים הצלבנית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1999