Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

אבן-מסעד מעוטרת בצלב מסדר ההוספיטלרים

אבן-מסעד מעוטרת בצלב מסדר ההוספיטלרים

אבן-מסעד מעוטרת בצלב מסדר ההוספיטלרים

אבן וצבע

גובה 50 ס"מ, רוחב 35 ס"מ, עומק 29 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1999-2152

ארכיאולוגיה/אמנות וארכיאולוגיה אסלאמית

ההוספיטיום – בית חולים ואכסניה – הוקם בירושלים בידי סוחרים מאיטליה ועל שמו נקרא מסדר האבירים הראשון שהוקם בארץ, מסדר יוחנן הקדוש. מטרת המסדר בראשיתו הייתה טיפול בנזקקים ועם הזמן קיבל אופי צבאי. גדודי ההוספיטלרים, בגלימותיהם השחורות שעליהן הצלב המתומן, היו חלק מן הצבא הצלבני.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

רוזנברג, ס' (עורכת), אבירי ארץ-הקודש: ממלכת ירושלים הצלבנית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1999

תערוכות:

אבירי ארץ-הקודש: ממלכת ירושלים הצלבנית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 15/07/1999 - 01/01/2000