Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כלי לניסוך יין, שמן או חלב

כלי לניסוך יין, שמן או חלב

כלי לניסוך יין, שמן או חלב

חרס

גובה 11.5 ס"מ, קוטר 12.5 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1975-115

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

קערות מסוג זה פועלות לפי חוק כלים שלובים. הן מולאו ורוקנו בהטיה, כך שהנוזל זרם מפי החיה שבכלי אל תוך השפה החלולה ולבסוף נמזג דרך פי החיה החיצונית.