Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כן פולחני מעוטר בלהקת מנגנים

כן פולחני מעוטר בלהקת מנגנים

כן פולחני מעוטר בלהקת מנגנים

חרס

גובה 34.7 ס"מ, קוטר 16.2 ס"מ

IAA:

1968-1182

ארכאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

כן זה, ששימש להגשת מנחות מזון או להקטרת קטורת, מעוטר בדמויות מנגנים: מחללים בחליל, מכה במצלתיים, פורט עלי נבל ומכה בתוף. מעל הדמויות נראית תהלוכה של שלושה בעלי חיים, המייצגים אולי קרבנות.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

הסטרין, רות, הפלשתים ו"גויי הים" האחרים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1970

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

תערוכות:

הפלשתים וגויי-הים האחרים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 10/03/1970 - 31/10/1970